فرش ماهى قره باغى

90/000/000 تومان

فرش دستبافت تبريز كه ان را فرش ماهى قره باغى مينامند و بسيار انتيك بوده و با بافت بسيار ريز كه ٨٠ رج ميباشد

مقایسه محصول
طراحى و اجراى دكوراسيون داخلى منزل به صورت رايگان

هديه سال نو