فرش تبريز نقشه عليا_جفت_٦ مترى

75/000/000 تومان

فرش ٦ مترى تبريز نقشه عليا با زمينه رنگ كرم و حاشيه پيازى كه بصورت جفت بافت ميباشد

مقایسه محصول